Quy mô: 100m2
Địa điểm: Võ Nguyên Giáp, khu đô thị Anh Phú Thịnh, Quy Nhơn

Đơn vị thiết kế và thi công: Công ty TNHH Nội Thất TMDV Thủy Mộc – TMCo
Hạng mục: Design & Build Sauna Room, Jacuzzi, Onsen