Quy mô: 500m2

Địa chỉ: 37  Lê Lợi, Quy Nhơn

Đơn vị thiết kế: Công ty TNHH Nội Thất TMDV Thủy Mộc

Hạng mục: Design & Build Sauna room, set up Spa