Quy mô: 250 M2

Địa chỉ: 232 Nguyễn Thái Học, Thành phố Qui Nhơn, Bình Định

Đơn vị thiết kế: Công ty TNHH Nội Thất TMDV Thủy Mộc

Hạng mục: Design & Build Sauna & Steam room