Quy mô: 250m2
Địa điểm: 78 Lê Thánh Tông, Ha Long
Đơn vị thiết kế và thi công: Công ty TNHH Nội Thất TMDV Thủy Mộc – TMCo
Hạng mục: Design & Build Sauna & Steam room