Quy mô: 3500 m2

Địa chỉ: 43 Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Đơn vị thiết kế: Công ty TNHH Nội Thất TMDV Thủy Mộc

Hạng mục: Design & Build Sauna room & Jacuzzi