Quy mô: 150m2
Địa điểm: 15 Ỷ Lan, Quy Nhơn
Đơn vị thiết kế và thi công: Công ty TNHH Nội Thất TMDV Thủy Mộc – TMCo
Hạng mục: Design & Build Sauna room