Quy mô: 41000 M2

Địa chỉ: Đường 30/04, Bình Dương

Hạng mục: Design & Build Jjim Jil Bang