Quy mô: 2 tầng
Địa điểm: 82 Trần Đăng Minh, TP Lạng Sơn
Đơn vị thiết kế và thi công: Công ty TNHH Nội Thất TMDV Thủy Mộc – TMCo
Hạng mục: Design & Build Sauna & Steam room