Quy mô: 150m2
Địa điểm: 403a Nguyễn Huệ, Trần Phú, Thành phố Qui Nhơn, Bình Định
Đơn vị thiết kế: Công ty TNHH Nội Thất TMDV Thủy Mộc
Hạng mục: Design & Build Sauna & Setup Spa Room