Quy mô: 2 tầng
Địa chỉ: 116 Bích Khê, Nghĩa Dõng, Quảng Ngãi.

Đơn vị thiết kế: Công ty TNHH Nội Thất TMDV Thủy Mộc
Hạng mục: Design & Build Jacuzzi  & steam room