Quy mô: 100 M2

Địa chỉ: Khu dân cư cao cấp Cầu Hà Thanh, Quy Nhơn

Đơn vị thiết kế: Công ty TNHH Nội Thất TMDV Thủy Mộc

Hạng mục: Design & Build Sauna & Steam room