Quy mô: 1.000m2
Địa chỉ: Đề Gi – Phù Cát – Bình Định
Đơn vị thiết kế: Công ty TNHH Nội Thất TMDV Thủy Mộc
Hạng mục: Design & Build Sauna room luxury