Quy mô: 1500m2
Địa chỉ: 270 Nguyễn Thị Định, Nguyễn Văn Cừ, Thành phố Qui Nhơn, Bình Định
Đơn vị thiết kế: Công ty TNHH Nội Thất TMDV Thủy Mộc
Hạng mục: Design & Build Sauna & Steam Room