Quy mô: 8000M2

Địa chỉ: 05 A, Đường Chế Lan Viên, Phường Ghềnh Ráng, Quy Nhơn

Chủ đầu tư: Quy Hòa DH

Đơn vị thiết kế: Công ty TNHH Nội Thất TMDV Thủy Mộc

Hạng mục: Design & Build sauna & steam room