Quy mô: 21.300 M2

Địa chỉ: 8 Hạ Long, Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh

Chủ đầu tư: Công ty CP Đầu tư Phát triển Syrena Việt Nam

Đơn vị thiết kế: Công ty TNHH Nội Thất TMDV Thủy Mộc

Hạng mục: Design & Build outdoor poor