Quy mô:   4000m2

Địa chỉ: MMCF+4HR, Quang Trung, Thành phố Vinh, Nghệ An

Đơn vị thiết kế: Công ty TNHH Nội Thất TMDV Thủy Mộc

Hạng mục: Design & Build Sauna & Steam room