Quy mô: 2000m2

Địa chỉ: A1-11 Monbay-Phường Hồng Hải, Ha Long, Vietnam

Đơn vị thiết kế: Công ty TNHH Nội Thất TMDV Thủy Mộc

Hạng mục: Design & Build sauna Himalaya room