Quy mô: 250m2
Địa điểm: 06 Tân Trào, Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Chủ căn hộ: Mr. Minh
Đơn vị thiết kế: Công ty TNHH Nội Thất TMDV Thủy Mộc – TMCo
Hạng mục: Design & Build Sauna room.