Quy mô: 1 tầng hầm, 2 tầng áp mái, 8 khối 43 tầng
Địa điểm: 159 Xa lộ Hà Nội, Thảo Điền, Quận 2, HCMC
Đơn vị thiết kế: Công ty TNHH Nội Thất TMDV Thủy Mộc
Hạng mục: Design & Build Sauna & Steam Room