Quy mô: 150M2
Địa chỉ: đường DT 702A Mỹ Tường, xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận
Chủ căn hộ: Mr. Long
Đơn vị thiết kế: Công ty TNHH Nội Thất TMDV Thủy Mộc
Hạng mục: Design & Build Sauna & Steam room