Quy mô: 6 tầng
Địa điểm: Quận 2, Thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Đơn vị thiết kế và thi công: Công ty TNHH Nội Thất TMDV Thủy Mộc – TMCo
Hạng mục: Design & Build Luxury Pool