Quy mô: 150M2
Địa chỉ: Phường Đô Vinh, Thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận
Chủ căn hộ: Mr. Minh
Đơn vị thiết kế: Công ty TNHH Nội Thất TMDV Thủy Mộc
Hạng mục: Design & Build Sauna room