Quy mô: 250m2
Địa điểm: 2A, Phan Châu Trinh, P. Tân Hiệp Phú, Quận 9.
Chủ căn hộ: Cô Linh
Đơn vị thiết kế: Công ty TNHH Nội Thất TMDV Thủy Mộc – TMCo
Hạng mục: Design & Build Steam room.