Quy mô: 400M2
Địa chỉ: tiền Giang
Chủ nhà: Anh Đức
Đơn vị thiết kế: Công ty TNHH Nội Thất TMDV Thủy Mộc
Hạng mục: Design & Build Sauna room