Quy mô: 300M2
Địa chỉ: Tuy Phước – Bình Định
Chủ nhà: Anh Hoàng
Đơn vị thiết kế: Công ty TNHH Nội Thất TMDV Thủy Mộc
Hạng mục: Design & Build Sauna room, bath room, Jacuzzi