Quy mô: 200M2
Địa chỉ: Quy Nhơn
Chủ nhà: Anh Giáp
Đơn vị thiết kế: Công ty TNHH Nội Thất TMDV Thủy Mộc
Hạng mục: Design & Build 2 Steam room