Quy mô: 200m2
Địa điểm: 222 Thảo Điền- Quận 2
Đơn vị thiết kế và thi công: Công ty TNHH Nội Thất TMDV Thủy Mộc – TMCo
Hạng mục: Design & Build Sauna & Steam room