Quy mô: 200M2
Địa chỉ: Hải Phòng
Chủ nhà: Anh Quang
Đơn vị thiết kế: Công ty TNHH Nội Thất TMDV Thủy Mộc
Hạng mục: Design & Build Sauna room