Quy mô: 300M2
Địa chỉ: 33/8 Thảo Điền, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
Chủ nhà: Anh Hùng
Đơn vị thiết kế: Công ty TNHH Nội Thất TMDV Thủy Mộc
Hạng mục: Design & Build Ion – Sauna room