Quy mô: 300m2
Địa điểm: Bồng Sơn, Bình Định, Quy Nhơn

Đơn vị thiết kế và thi công: Công ty TNHH Nội Thất TMDV Thủy Mộc – TMCo
Hạng mục: Design & Build Hồ bơi nước biển nhân tạo