Quy mô: 200M2
Địa chỉ: Quảng Ngãi
Chủ nhà: Anh Bảo
Đơn vị thiết kế: Công ty TNHH Nội Thất TMDV Thủy Mộc
Hạng mục: Design & Build Sauna room