Quy mô: 300m2
Địa điểm: Khu dân cư Hà Thanh, Quy Nhơn
Đơn vị thiết kế và thi công: Công ty TNHH Nội Thất TMDV Thủy Mộc – TMCo
Hạng mục: Design & Build Steam room