Quy mô: 350M2
Địa chỉ: Đức Phổ – Quảng Ngãi
Chủ nhà: Anh Bường
Đơn vị thiết kế: Công ty TNHH Nội Thất TMDV Thủy Mộc
Hạng mục: Design & Build Sauna room