Quy mô: 250m2
Địa điểm: Bồng Sơn, Bình Định, Quy Nhơn

Đơn vị thiết kế và thi công: Công ty TNHH Nội Thất TMDV Thủy Mộc – TMCo
Hạng mục: Design & Build Luxury Pool