Quy mô: 300M2
Địa chỉ: Phước Thành – Tuy Phước – Bình Định
Chủ nhà: Anh Nam
Đơn vị thiết kế: Công ty TNHH Nội Thất TMDV Thủy Mộc
Hạng mục: Design & Build Sauna, pool