Quy mô: 650 M2
Địa chỉ: Vũng Bồi- Đề Gi, tỉnh Bình Định
Chủ nhà: Ms. Nguyệt
Đơn vị thiết kế: Công ty TNHH Nội Thất TMDV Thủy Mộc
Hạng mục: Luxury Pool