Quy mô: 8 tầng
Địa chỉ: Thành phố Qui Nhơn, Bình Định
Chủ đầu tư: Công ty Phương Nam
Đơn vị thiết kế: Công ty TNHH Nội Thất TMDV Thủy Mộc
Hạng mục: Design & Build Sauna Room & Steam Room Combo