Quy mô: 200M2
Địa chỉ: Quy Nhơn
Chủ khách sạn: Ms. Vy
Đơn vị thiết kế: Công ty TNHH Nội Thất TMDV Thủy Mộc
Hạng mục: Design & Build Jacuzzi