Quy mô: 41000 M2

Địa chỉ: Đường 30/04, Bình Dương

Đơn vị thiết kế: Công ty TNHH Nội Thất TMDV Thủy Mộc

Hạng mục: Design & Build Jjim Jil Bang